Kontaktirajte nas već danas!

Veselimo se vašem kontaktu i prilici da vam pružimo sve informacije koje vam trebaju.

Pomoć i savjetovanje za prijavu na FZOEU

Povrat na investiciju elektrane obično je od 7 do 9 godina, ovisno o potrošnji kućanstva.

Uz subvenciju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, povrat može biti i upola kraći!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024.


Građanima je tako dostupno vrtoglavih 120 milijuna eura za izgradnju učinkovitih energetskih rješenja na svojim objektima!


ENERGYCOM Vam pomaže prikupiti i ispuniti svu potrebnu dokumentaciju, kako biste i vi ugrabili dio ovog kolača. Za Vas pripremamo:

  1. Glavni projekt solarne elektrane – elektrotehničke specifikacije i troškovnik projekta te sve potrebne garancije
  2. Obavijest o mogućnosti priključenja – izdaje ga HEP nakon što im se dostave svi potrebni podaci
  3. Dozvolu za trajni pogon – izdaje HEP nakon što je elektrana postavljena, izdani potrebni atesti, te je spremna za rad


Osim toga, savjetujemo Vas i o ostaloj dokumentaciji potrebnoj za prijavu kao što su vlasnički listovi, dokazi o legalnosti građevine i slično te Vam pomažemo ispuniti sve potrebne obrasce!


Važno je da Vaša elektrana zadovolji nominalnu vrijednost iskoristivosti panela, sigurnosne značajke i ostale tehničke karakteristike i zato smo mi ovdje kako biste bili sigurni da su tehnički uvjeti natječaja ispunjeni.


Kako biste ostvarili povrat i od čak 50% vrijednosti elektrane (a maksimalno do 6000 €) važno je da ispravno ispunite sve uvjete natječaja te da je Vaša elektrana plaćena i u pogonu.

ENERGYCOM Vam pomaže kako bi sve bilo riješeno na vrijeme stoga požurite na naš kalkulator i provjerite koliko štedite uz solarnu elektranu!
Veselimo se savjetovati Vas!

Pomoć pri prijavi na Fond

Usluga se odnosi i formirana je prema uvjetima i kriterijima koje je FZOEU objavio na svojim mrežnim stranicama 29.12.2023. Objavljeni uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr). Pružatelj usluge ne vrši prijavu Klijenata na fond, već Klijent sam popunjava prijavni obrazac i prijavljuje se na fond. Uslugu pomoći prijave na fond Klijent mora zatražiti putem maila upućenog prodajnom predstavniku ili na info@energycom.hr.

Usluga pomoći pri prijavi na Fond uključuje:

– formiranje troškovnika

– dostavu fakture za instaliranu elektranu

– dostavu projekta i obavijesti o mogućnosti priključenja HEP ODS-a ako je dostavljena Pružatelju usluge

– dostavu potvrde za trajni pogon ako je dostavljena Pružatelju usluge

– dostavu tehničkih listova za panele i pretvarač

– pomoć pri popunjavanju prijavnog obrasca prema raspoloživim kapacitetima Pružatelja usluge

Pružatelj usluge ne preuzima obvezu:

– za rokove formiranja obavijesti o mogućnosti priključenja i potvrde za trajni pogon koju dokumentaciju formira HEP ODS.

– za bilo koju dokumentaciju koja mu od strane HEP ODS-a nije poštom službeno dostavljena

– za rokove dostave dokumentacije koja je opisana u usluzi pomoći pri prijavi, gdje rokovi dostave ovise o broju zaprimljenih prijava i raspoloživih kapaciteta Pružatelja usluge

 

Sve informacije vezane za “Pomoć pri prijavi na Fond” preuzmite ovdje.

Obratite nam se s povjerenjem i kontaktirajte nas za ponudu

blank